Факти за сексуалното и репродуктивно здравје на младите во Македонија

zdravstvo.kauza.mk ви прикажува некои факти за сексуалното и репродуктивно здравје на младите во Македонија кои што се установени во 2011 година.

 

  • Само 1,6 % од младите девојки на возраст од 15 до 19 години изјавуваат дека користат орална контрацепција
  • Само 34,8 % од младите користеле кондом при својот последен сексуален однос
  • Се проценува дека постои тенденција на зголемување на бројот на заразени со сексуално преносливи инфекции меѓу младата популација, особено со кламидија и ХИВ
  • Се поголем е бројот на млади брачни парови кои се соочуваат со инфертилитет за кој што најчеста причина се нелекувани сексуално преносливи инфекции
  • Се пониска е возрасната граница на појава на карцином на грлото на матката како последица од инфекција со ХИВ
  • Родовите стереотипи и родовата нееднаквост во Македонија се уште претставуваат загрижувачки индикатор
  • Освен неколку поголеми општини најголем дел од локалните самоуправи пријавуваат недостаток на средства за соодветна грижа за сексуалното и репродуктивното здравје на младите

 

kontracepcija1

Напишано од Ангел Димитриевски, како дел од обуката за граѓани новинари поддржана од фондација Метаморфозис

(246)