Едукативно видео за контрацепција- ОДЛУКА

Едукативно видео за контрацепција- ОДЛУКА

Во следното видео zdravstvo.kauza.mk ве носи во светот на младите и ви прикажуваме  колкава е нивната (не)информираност за контрацепцијата. Проследете ја приказната за овие две млади девојки кои што се едни од многуте недоволно информирани млади во Република Македонија.  …

Факти за сексуалното и репродуктивно здравје на младите во Македонија

Факти за сексуалното и репродуктивно здравје на младите во Македонија

zdravstvo.kauza.mk ви прикажува некои факти за сексуалното и репродуктивно здравје на младите во Македонија кои што се установени во 2011 година. (246)